Hoe word je een goede zeiler?

Er zijn een aantal stappen die iedere zeiler moet doorlopen om op een hoger niveau te komen. Wij hebben veel onderzoek gedaan naar het ideale stappenplan en willen dit graag met jullie delen. De meeste onderwerpen worden uitgebreid toegelicht in de videolijn ‘Laser video’s voor Team NL’ op SportVid. Deze is vrij toegankelijk voor alle Laserzeilers in Nederland.
Hieronder geven we een beknopte weergave van de SportVid filosofie. In onze coachlijn behandelen we onderstaande punten uitgebreid met video’s, coachinstructie video’s en geven we lesvoorbereidingen om de skills te verbeteren.

Er moeten 3 zaken op orde zijn voordat je het water op kan:

  1. Je boot moet goed in elkaar zijn gezet
  2. Je boot moet juist zijn opgetuigd
  3. Je moet weten wat je aan je boot en zeil kan verstellen en wanneer je de verschillende lijnen moet gebruiken
Al deze onderwerpen hebben we uitgebreid uitgelegd in de Module Laserzeilen in SportVid

Als alles in orde is om het water op te gaan, kan je beginnen met de basishandelingen die nodig zijn om een baantje rond te kunnen varen. Wat hier voor nodig is wordt stap voor stap uitgelegd in de bijbehorende voorbeeld video.
Voor een goed resultaat in wedstrijdzeilen hebben we de belangrijkste onderdelen benoemd, geanalyseerd en verwerkt in de verschillende trainingen. Om een goed resultaat te scoren in een zeilwedstrijd zijn de volgende 3 onderwerpen belangrijk:

  1. Je moet goed worden in starten. Er zijn veel verschillende skills noodzakelijk om goed te kunnen starten. De belangrijkste behandelen we in de videolijn.
  2. Je moet leren te voorspellen wat de wind gaat doen. zo kies je vaker de goede route.
  3. Hard varen aan de wind. Er is geen alternatief voor bootsnelheid. Als je hard gaat, heb je vrijheid, kun je zelf beslissen waar je heen gaat en word je een winnaar.

Als je deze eerste stappen beheerst, besteed dan tijd aan de volgende onderwerpen. Dit zijn nog steeds grote onderwerpen die we onderverdelen in kleine trainingsdoelstellingen:

  • Leer om hard en slim te varen voor de wind. Grote verschillen kunnen gemaakt worden in een voor de winds rak, zeker als er wat golven zijn.
  • Onderboei ronding. Cruciaal is dat je aan de wind strak langs de onderboei vaart. De trim is op tijd aangepast en je weet alle handelingen die nodig zijn om dit mogelijk te maken.
  • Bij de bovenboei ronding maken we onderscheid tussen wind van meer of minder dan 15 knopen. Met veel wind is de technische uitvoering zeer belangrijk zodat je boot rechtop blijft. Met minder wind is het belangrijker om de juiste positie te kiezen voor het aankomende voor-de-windse rak.

In de laatste fase gaat de aandacht naar het verbeteren van specifieke skills. Denk aan het overstag gaan, gijpen, halve wind varen en andere zaken die wel van belang zijn, maar een relatief beperkte invloed hebben op het resultaat van jouw wedstrijd. In onze leerlijn besteden we de meeste aandacht aan de aspecten die de grootste invloed op het resultaat gaan hebben. Uiteindelijk gaat het altijd om de uitvoering van dezelfde aspecten, maar is het niveau van uitvoering meer gedetailleerd en hoger.