Leerlijn SportVid

We hebben onze visie op (Laser)zeilen vertaald naar een praktisch toepasbare leerlijn. Deze leerlijn bestaat uit lesvoorbereidingen, ondersteunende video’s voor coaches, video’s voor zeilers en Gouden Regels om de informatie over te brengen. Voor deze leerlijn hebben we alle aspecten van de zeilsport geanalyseerd. Op deze pagina leer je welke voorwaarden en aspecten wij onderscheiden. Uiteraard is dit slechts een beknopte weergave van onze leerlijn.

Stap 1 Voorbereiding.
Voordat een zeiler het water op kan gaan moet:

 1. De boot goed in elkaar zijn gezet.
 2. De boot moet goed opgetuigd zijn.
 3. De zeiler moet op de hoogte zijn van de trim mogelijkheden en weten wanneer er aanpassingen in de trim gedaan moeten worden.

Stap 2 Rond de baan varen.
Een zeiler moet op het meest basale niveau rond de baan kunnen varen. Dit betekent begrijpen hoe je aan de wind vaart, hoe je voor de wind vaart en welke trimlijnen er aangepast moeten worden bij de boeien.

Na de eerste twee stappen kunnen we het over wedstrijdzeilen gaan hebben. De aspecten die het meeste invloed hebben op het resultaat zijn het meest belangrijk in de leerlijn en verdienen de meeste tijd en aandacht in een trainingsprogramma.
De belangrijkste 3 aspecten voor het resultaat zijn:

 1. Starten
 2. Hard aan de wind varen
 3. De goede kant op varen

Uiteraard zijn deze bepalende skills in onze leerlijn tot in detail niveau uitgewerkt. Bijvoorbeeld starten bestaat uit 6 sub onderdelen:

 1. tijd en afstand
 2. lijn bias
 3. startpositie
 4. regels bij het starten
 5. starten in drukke situaties
 6. starten met druk
Deze subonderdelen zijn weer onderverdeeld in trainingsonderwerpen die worden beschreven in lesvoorbereidingen en worden ondersteund met video’s.

Na de 3 belangrijkste skills komen we bij de overige skills:

 1. Voor de wind zeilen
 2. Boeirondingen
 3. Technische handelingen.

Het mag duidelijk zijn dat een zeiler hierin nooit is uitgeleerd. Ieder aspect wordt t.z.t. opnieuw geoefend en naar een hoger niveau getild. Het is aan jou als coach om te weten welke skill je aan het oefenen bent en waar/ hoe deze bijdraagt aan het resultaat van de zeiler. Weet waar je aan werkt en werk vooral aan de belangrijke skills!!

Gouden regels

7 belangrijke regels voor coaches om het leereffect te vergroten en trainingen efficienter te maken.